Diolch yn fawr iawn i bawb a gasglodd yr holl ddillad ar gyfer y cynllun Bag2School ym mis Mawrth.

Codwyd £52 tuag at adnoddau i’r ysgol.

Thank you very much to all that collected clothes for the Bag2School scheme in March.

£52 was raised and will go towards resources for the school.

IMG 1428IMG 1427