* Mae Blwyddyn 3 a 4 yn nofio bob dydd Iau yn nhymor y Gwanwyn, mae Blwyddyn 5 a 6 yn cael Ymarfer Corff ar ddydd Iau ac mae'r Cyfnod Sylfaen yn cael Ymarfer Corff ar ddydd Gwener.

* Dydd Mawrth o 3:15-4: 15 - Clwb Chwaraeon i bawb

* Dydd Iau o 3:15-4:15 - Clwb Creadigol i'r Cyfnod Sylfaen, Clwb Darllen i Gyfnod Allwedol Dau

Download (2)

Medi 2019:

 • 2ail - Diwrnod HMS
 • 3ydd - Ysgol yn ail-agor i ddisgyblion
 • 19eg - Twrnamaint pêl droed yn Ysgol Dyffryn Cledlyn am 4yp i flynyddoedd 3-6
 • 23ain-26ain - Ymweliad Preswyl i Lain i flynyddoedd 4-6
 • 27ain - Gweithdy Celf OrielOdl 

Hydref 2019

 • 1af - Ymweliad Blwyddyn 6 i Ysgol Bro Pedr
 • 4ydd - Sgwrd am Ddiogelwch Tân
 • 8fed - Gwyl Chwaraeon i flynyddoedd 5 & 6 yn Ysgol Bro Pedr
 • 15fed - Noson Agored i Flwyddyn 6 ym Mro Pedr
 • 16eg - Gwasanaeth Diolchgarwch yn Aberduar
 • 25ain - Ffair Calan Gaeaf
 • 28ain - HANNER TYMOR

Tachwedd 2019

 • 7fed - Noson Rieni
 • 13eg - Gala Nofio a Phigiadau Ffliw
 • 15fed - Diwrnod Plant Mewn Angen
 • 27ain - Cwis Dim Clem
 • 28ain - Casglu sbwriel yn ein cymuned
 • 29ain - Taith 3&4 i Ddrefach Felindre

Rhagfyr 2019

 • 3ydd - Taith 5&6 i Ganolfan Ailgylchu Nantycaws
 • 7fed - Ffair Nadolig
 • 11eg - Sioe Nadolig
 • 13eg - Diwrnod Simper Nadolig
 • 18fed - Cinio Nadolig
 • 20fed - Parti Nadolig (Diwrnod olaf cyn Gwyliau Nadolig)

Ionawr 2020

 • 6ed - HMS (Dim ysgol i'r plant)
 • 7fed - Ysgol yn ail-agor i ddisgyblion
 • 13eg - HMS (Dim ysgol i'r plant)
 • 14eg - Twrnamaint Pêl Rwyd yr Urdd
 • 27ain-29ain - Taith Breswyl i Gaerdedd i flynyddoedd 4-6
 • Gwisgo Coch i Velindre

Chwefror 2020

 • 4ydd - Diwrnod Diogelwch ar y Rhyngrwyd
 • 5ed - Trip CA2 i Gastell Caeriw
 • 7fed - Diwrnod Miwsig Cymru / Twrnamaint Pel Droed
 • 11eg - Twrnamaint Rygbi Tag
 • 14eg - Diwrnod Gwylio Adar
 • 17eg-21ain - Hanner Tymor
 • 25ain - Ymweliad Blwyddyn 6 i Ysgol Bro Pedr

Mawrth 2020

 • 2ail - Dathliadau Dydd Gwyl Dewi
 • 5ed - Diwrnod y Llyfr
 • 6ed - Lluniau Ysgol
 • 13eg - Sports Relief & Thwrnamaint Pel Droed
 • 18fed - Eisteddfod
 • 24ain - Noson Rieni
 • 31ain - Gweithdy Arad Goch 5 & 6

Ebrill 2020

 • 1af - Twrnamaint Pel Droed
 • 6ed - 17eg - Gwyliau Pasg
 • 24ain - Trawsgwlad

Mai 2020

 • 7fed - Trawsgwlad
 • 21ain - Rygbi Tag
 • 25ain - 29ain - Hanner Tymor

Mehefin 2020

 • 2il - Ymweliad Blwyddyn 6 i Ysgol Bro Pedr