Ar y 6ed o Fawrth 2019, aeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen ar drip addysgiadol i Gwmcerrig i ddysgu mwy am gynnyrch Cymreig.